İnfaz Kurumlarındaki Kadın ve Çocuklarımız

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 65 inci Maddesinde; anneleri hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, annelerinin yanında kalabileceği şeklinde düzenlenmiştir. Yine kanunun 72 inci maddesinde belirtildiği üzere;  annelerinin yanında kalan çocukların mama, süt gibi gıdaları devlet tarafından karşılanmakta ve çocuk bezi, elbise gibi ihtiyaçları da devlet ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde giderilmeye çalışılmaktadır.

          Ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocuk sayısı, hükümlü-tutuklu sirkülasyonu, çocukların yakınlarına teslim edilip edilmeme durumu gibi nedenlerle sürekli değişmektedir.

            Ülkemizde kadın tutuklu hükümlülerin barındırıldığı 5 Kapalı, 3 Açık ve 93 Karma Kurum bulunmaktadır.  0-6 yaş grubunda 524 çocuk annesi ile birlikte ceza infaz kurumlarında barındırılmaktadır. Bu çocuklardan 253’ü erkek, 271’i kız çocuğudur. 406 çocuk 0-3 yaş grubunda, 110 çocuk 3-6 yaş grubundadır.

            Adalet Bakanlığı tarafından annesi ile kalan her çocuğa annesinin iaşesinden bağımsız olarak günlük 7.50 Türk Lirası (Yedi Buçuk Türk Lirası) iaşe bedeli ödenmektedir. Bu oran personel için 5.00TL, çocuk hükümlü-tutuklu için 6,00 TL, kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklar ile süt emziren hükümlü ve tutuklu anneler ve hamileler için 7,50TL’dir.

            Ayrıca 11 Nisan 2012 tarihinde 575 sayılı Ceza ve güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen 105/A maddesi ile ceza infaz kurumlarında bulunan kadınlar yönünden bir ayrıcalık tanınarak, 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlülerin cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı mümkün hale getirilmiştir.

            Sadece Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde kurum bahçesinde bulunan bağımsız bir binada anaokulu hizmeti verilmektedir. Bu anaokulunun fiziki bakım, onarım, elektrik, su ve benzeri giderleri ceza infaz kurumu tarafından, eğitim müfredatı içeriği ve öğretmen görevlendirmesi Milli Eğitim tarafından yapılmaktadır. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumun dışında hali hazırda kreşi mevcut olan kurumlardan bir kısmında Halk Eğitim Merkezinden dönemlik olarak görevlendirilen kurs öğretmenleri tarafından eğitim faaliyeti sürdürülmektedir.

            Aile Eğitim Programları: Toplumun temel yapı taşı olan ailenin gelişmesine, hayat şartlarının iyileştirilmesine, aile içi iletişimin güçlendirilmesine ve çocukların okul başarılarının artmasına yönelik 0-18 yaş aralığında çocukları olan ve bu çocukların bakımlarını üstlenen kişilere uygulanan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklu kadınlara da uygulanmaktadır. Söz konusu Aile Eğitim Programının  ceza infaz kurumlarında da uygulanması için 2010 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde  eğitici eğitimleri tamamlanmış, ceza infaz kurumlarında görevli psikolog ve sosyal çalışmacılara uygulayıcı eğitimleri verilmiştir. Aile eğitimlerinin kurum uygulamaları devam etmektedir. 

            Kreş Hizmetleri; Kadın Ceza İnfaz Kurumlarının büyük bir çoğunluğunda kreş bulunmaktadır. Kurum içerisinde bulunan bu kreşlerde psiko-sosyal servis uzmanları gözetiminde çocukların sağaltımına ve boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik serbest oyun etkinlikleri, kutlama ve çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 21.12.2011 tarihinde imzalanan “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Annesinin Yanında Kalan Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, kurumda kalan 3-5 yaş (36-72 ay) grubundaki çocukların kapasite ölçüsünde, öncelikli ve sıraya alınmaksızın MEB’e bağlı anaokulları ve ana sınıflarından ücretsiz olarak faydalanması sağlanmıştır. Annelerin çocuklarını kreş ve anaokuluna  göndermek istememesi gibi nedenlerle çocuklar anaokulu ve kreş hizmetlerinden faydalanamayabilmektedir.

            Sivil toplum örgütleri, kamu kurum-kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde, bu çocuklara yönelik, tiyatro, sinema, resim çalışması, masal okuma gibi sosyal-kültürel faaliyetler ve çeşitli sağaltım çalışmaları yürütülmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir