PROJELER

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda;

  • Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü kadınlara mesleki eğitim kursu projelerinin hazırlanması

  • Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü kadınlara psikolojik destek verilmesi

  • Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü kadınların cezaevinden çıktıktan sonra topluma adapte olmaları için gerekli desteği vermek

  • Annelerinin yanında kalan çocukların ilişkilerinin zedelenmesi ve yaşlarının gerektirdiği ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması gibi nedenlerle yaşanan sorunların çözümü için projeler geliştirmek

  • Kanser ve Kadın Hastalıkları konularında konferanslar düzenlemek

  • Cezaevinde bulunan kadın ve çocukların yaşadığı sorunlarla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak için kamu spotları hazırlamak

konularında seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.